Meras susitiko su Valstybinio turizmo departamento vadove

Antradienį Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis kartu su Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktoriumi Pauliumi Pranckūnu Vilniuje susitiko su Valstybinio turizmo departamento vadove Raimonda Balniene.

R. Balnienei buvo pristatyti kupiškėnų planai bei idėjos apie tai, kaip kompleksiškai vystyti turizmo verslą Kupiškio rajone. Labiausiai meras akcentavo Palėvenės dominikonų vienuolyno pastatų ansamblio investicinį projektą.

Šis XVII a. kultūros paminklas – autentiškas baroko architektūros pavyzdys ir vienas žymiausių šiaurės Lietuvos sakralinės architektūros paveldo objektas, susijęs su svarbiais istoriniais įvykiais bei asmenybėmis, išsidėstęs šalia Lėvens kraštovaizdžio draustinio. Siekiama, kad vienuolyno ansamblis gali būti pritaikytas įvairiems poreikiams, todėl išskiriamos tokios veiklos zonos: maldos ir susikaupimo, svetingumo ir pažinimo, kūrybos ir renginių (amatai, prekyba, parodos ir renginiai), sodininkystės ir aktyvaus poilsio.

2011 m. Ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra ir Kupiškio rajono savivaldybė pasirašė projekto „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimo, sutvarkymo ir pritaikymo viešoms turizmo reikmėms techninio projekto parengimas ir svirno dalies pritaikymas turizmui“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto įgyvendinimui skirta 509.018,00 Lt finansinė parama (85,00 proc. projekto tinkamų išlaidų) Europos Sąjungos lėšų. Projekto tikslas – skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Palėvenės vienuolyno ansamblyje ir Lėvens kraštovaizdžio draustinyje.

Projektas įgyvendina 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ tikslus ir uždavinius. Įgyvendinto projekto rezultatai sudarys prielaidas kitiems ilgalaikės Palėvenės vienuolyno ansamblio restauravimo ir panaudojimo viešosioms turizmo reikmėms koncepcijos įgyvendinimo etapams.

Vadovaujantis Kupiškio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti, bus teikiama paraiška dėl amatų centro kūrimo Palėvenės vienuolyno ansamblyje (pagal strategijos 1.2 priemonę „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“). Projekto vertė – iki 812.500 Lt, iš jų iki 650.000 Lt – ES parama (paramos intensyvumas ne daugiau kaip 80 proc.).

Kupiškio rajono savivaldybės mero teigimu, Turizmo departamento vadovės R. Balnienės palaikymas šiam projektui būtų labai naudingas, nes, gavus finansavimą, galima būtų paskatinti regiono dvasinį, kultūrinį, socialinį ir ekonominį atsinaujinimą.

Departamento vadovei J. Jarutis ir P. Pranckūnas taip pat papasakojo apie visus įdomesnius Kupiškio miesto ir rajono turistinius maršrutus (tokius kaip „Dvarų romantika“ ar H. Orakausko skulptūrų muziejus po atviru dangumi). Jei jie būtų įtraukti į bendras respublikines programas, turistų srautas mūsų rajone galėtų padidėti.

 

 

Informaciją parengė: Miglė Savukaitė, meropatareja@kupiskis.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *