Kupiškio gaisrinė – jau šimtametė

Kovo pirmosios vidurdienį prasidėjo Kupiškio priešgaisrinės tarnybos 100-mečio jubiliejaus šventė. Pradėtas šventosiomis mišiomis, renginys tęsėsi atrakcija žiūrovams – kėlimusi specialiu ugniagesių keltuvu, ugniagesių gelbėtojų, veteranų, jų šeimos narių ir palaikytojų iškilminga eisena per miestą, fotografijų, plakatų ir ugniagesių šalmų parodų atidarymu bei puikia koncertine programa ir nusipelniusiųjų pagerbimu minėjimo metu.

1913 m. vasario 23 d. Kupiškyje buvo įsteigta savanorių gaisrininkų draugija. Pasak bibliotekininkės Danutės Baronienės Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje ir Kupiškio etnografijos muziejuje surinktų istorinių šaltinių, ugniagesius labai rėmė turtingesni ir savo turto išlaikymu suinteresuoti kupiškėnai (tuo metu dauguma namų buvo mediniai, lengvai degantys). Ši organizacija buvo labai gerbiama, o ugniagesių dūdų orkestras pirmasis pasitikdavo Kupiškio svečius. Kupiškio gaisrinė mums žinomoje dabartinėje vietoje įsikūrė tik 1930 m., iki tol ji buvo tuometinėje Vytauto gatvėje. 

Nuo įsikūrimo organizacija kito, keitėsi ir jos vadovai. Ilgiausiai ugniagesiams vadovavo Boleslovas Vyšniauskas, šias pareigas ėjęs 1951–1992 m. Sujungus Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekciją su Kupiškio miesto profesionaliąja dalimi, buvo įsteigta Kupiškio priešgaisrinė tarnyba. Jo Ričardo Jovarausko jai nuo 1993 iki 2008 m. vadovavo Romusis Jablonskas.

2000 m. nuo Kupiškio priešgaisrinės tarnybos buvo atskirtos kaimo ugniagesių komandos, kurios priklauso Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai, vadovaujamai Algirdo Bočiulio. 2008 m. Kupiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba buvo reorganizuota į Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (ugniagesiai gelbėtojai tapo statutiniais valstybės tarnautojais), kuriai nuo minėtų metų iki 2012-ųjų vadovavo Algirdas Rudys. Jį pakeitė iki šiol vadovaujantis Virginijus Greičius.
Po šventųjų mišių, kurias Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje aukojo dekanas Rimantas Gudelis, prie bažnyčios esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje būriavosi abiejų miesto priešgaisrinių tarnybų ugniagesiai, ilgamečiai šios sistemos darbuotojai, jų šeimos nariai, svečiai iš Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir kitur, taip pat – Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, kitų su ugniagesių organizacijomis bendradarbiaujančių įstaigų atstovai.

Ugniagesiams gerą nuotaiką dovanojo Kupiškio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Sauliaus Lauciaus.

Susirinkusiųjų akį traukė iš Panevėžio atgabentas specialus galingas keltuvas, galintis ugniagesius pakelti į 45 m aukštį. Šiuo keltuvu buvo pasiūlyta pasikelti Savivaldybės vadovui J. Jaručiui, parapijos dekanui R. Gudeliui ir šių eilučių autorei. Dėl didžiulio vėjo ugniagesiai prietaiso bokštelį iškėlė tik į 31 m. aukštį, tačiau ir tiek puikiai užteko pasidairyti po Kupiškio apylinkes ir šalia stovinčią trečią pagal dydį Lietuvoje Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią.

Nusileidus ir visiems kartu nusifotografavus, ugniagesiai gelbėtojai ir jų svečiai rikiavosi į darnią eilę, kuri, vedama Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos traktoriuje „Pupsiuke“ sėdinčių orkestro narių melodijos, išsirangė per visą centrinę miesto gatvę. Linksmai nusiteikę, lydimi ugniagesių automobilių ir policijos pareigūnų, šventės dalyviai suplaukė į Kupiškio kultūros centrą.

Foje susirinkusius džiugino originaliais, iš ugniagesių naudojamų įrankių ir prietaisų padarytais instrumentais grojantys „Vilniaus mušamųjų“ vyrukai.

Čia Kupiškio viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja D. Baronienė pasveikino ugniagesius ir pristatė fotografijų parodą apie Kupiškio priešgaisrinės tarnybos veiklos istoriją.

Ant kitos sienos mirgėjo spalvingi plakatai. Juos pristatė Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė, primindama, kad konkursui buvo pristatyta 300 darbų, iš kurių pagal amžiaus grupes buvo atrinkti 25 įdomiausi, originaliausi, spalvingiausi ir labiausiai atspindintys ugniagesių veiklą. I. Mockuvienė taip pat pasveikino ugniagesius gelbėtojus ir linkėjo, kad jų drąsūs bei kilnūs poelgiai būtų mokinių įkvėpimo šaltinis.

Dar viena ekspozicija – privati iš Kupiškio kilusio Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Vygando Kurkulio ugniagesių šalmų paroda: 45 įvairių Lietuvos ir pasaulio kampelių šalmų, pradedant eilinio ugniagesio, baigiant – viršininko, nuo tarpukario laikų iki šių dienų, paprastų ir prabangių.

Didžiojoje kultūros centro salėje vyko iškilmingoji renginio dalis, ją vedė režisierė Nijolė Ratkienė ir Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas V. Greičius.

Vidaus reikalų ministro patarėjas Kazys Zulonas – kupiškėnas. Jis savo kraštiečių ugniagesių gelbėtojų atsiprašė dėl iki šiol nepastatyto naujo gaisrinės pastato ir vylėsi, kad greitu metu ši problema bus išspręsta. Svečias perdavė vidaus reikalų ministro Dailio Alfonso Barakausko sveikinimą ir jo vardu įteikė keletą apdovanojimų. Vidaus reikalų ministerijos antro laipsnio atminimo ženklu „Tėvynės labui“ buvo apdovanotas Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Raimondas Kurkulis.

Padėkos buvo pareikštos Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiui gelbėtojui Rimgaudui Klanauskui ir šios tarnybos Subačiaus komandos vadui Žygimantui Žukauskui, taip pat Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams Kaziui Pakšiui ir Dariui Didžiuliui. Virginijui Greičiui šventės proga už nepriekaištingą darbą padėkota padėkos raštu ir suteikiant vidaus tarnybos pulkininko leitenanto laipsnį.

Iš Kupiškio taip pat kilęs Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas A. Rudys, sveikindamas ugniagesius garbingos šventės proga, linkėjo jiems ištvermės, stiprios sveikatos, aplinkinių supratimo ir palaikymo. Vadovas ne tik šiek tiek priminė Kupiškio priešgaisrinės tarnybos veiklos istoriją, bet ir džiaugėsi Kupiškio šeimų ištikimybe nelengvam pašaukimui – ne viena Kurkulių, Uldukių, Zulonų ir Vyšniauskų karta darbavosi ir tebesidarbuoja šioje srityje ir garsina ugniagesybą gerais tarnybos rezultatais ne tik Kupiškyje, bet ir Panevėžyje, Rokiškyje, Ukmergėje, Vilniuje ir kitur.

Kupiškio rajono savivaldybės meras J. Jarutis, sveikindamas ugniagesius gelbėtojus, pabrėžė, koks svarbus šių žmonių atliekamas darbas: „Ką pavagia ugnis – to niekas nebesugrąžins. Ne veltui pastaruosius 20 m. Jūsų profesija yra gerbiamiausia, o Jumis pačiais žmonės be galo pasitiki. Būtina dėti visas pastangas, kad Jūsų paslaugų nuo žmonių nenutolintumėm!“. Mero žodžius palydėjo pritariami plojimai.

Meras 23 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento; Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos; Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos; tos pačios valdybos Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos; Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos atstovams ir veteranams įteikė Savivaldybės padėkos raštus. Baigdamas šventinį sveikinimą meras palinkėjo: „Kad ugniagesiai gelbėtojai turėtų kuo mažiau darbo ir kad politikai į tai žiūrėtų teigiamai!“.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas V. Kurkulis perdavė direktoriaus Remigijaus Baniulio sveikinimą ir džiaugėsi, kad per šimtmetį Kupiškyje nuveikta tikrai daug. Už tai jis dėkojo visiems prie to prisidėjusiems bei nudžiugino susirinkusius naujiena apie Kupiškį pasieksiantį gaisrinį automobilį.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“ V. Kurkulis apdovanojo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovą A. Bočiulį.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde pagerbti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai Tomas Laucius ir Vygantas Gurklys, ugniagesiai gelbėtojai Rimantas Tamulionis ir Tomas Buitvydas pelnė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento padėkos raštus.

Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas A. Rudys įteikė padėkas ilgametėms Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos operatorėms: Genovaitei Smaliorienei, Stasei Varnauskienei ir Vitalijai Einorienei, taip pat ir šioje tarnyboje tebedirbančiai Jūratei Apšegaitei. Viršininkas padėkojo šventę padėjusiems surengti meno ir saviveiklos kolektyvams, o garbiems svečiams bei įstaigoms ir organizacijoms, glaudžiausiai bendradarbiaujančioms su ugniagesiais, dovanojo suvenyrų.

Vėliau Kupiškio priešgaisrinės tarnybos šimtmečio šventės dalyviams koncertavo Kupiškio kultūros centro saviveiklininkai, dovanodami šokių, dainų ir instrumentinės muzikos pynę.

 

  Fotografijos M. Savukaitės, Romusio Jablonsko ir iš Kupiškio etnografijos muziejaus bei Kupiškio viešosios bibliotekos archyvų.

Informacijos šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybė

Informaciją parengė: Mero patarėja Miglė Savukaitė

el.p.:  meropatareja@kupiskis.lt

tel.: (8 459) 35521

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *