Juodpėnų kaimo bendruomenė įgyvendina projektą

   Juodpėnų kaimo bendruomenė pradėjo įgyvendinti veiklų projektą „Tai kas, kad Juodpėnai—tai ne Paryžius, ne Vilniaus bokštai ir ne Kauno mūrai, jis pats mieliausias kaimas visoj žemėj, jis mūs širdžių kertelėj vietą turi“ (Projekto Nr. LEADER-11-KUPIŠKIS-02-001).  Projekto veiklos  vyks iki 2013 m. liepos 30 d. Projekto partneriai:  Adomynės kaimo bendruomenė, Šimonių miestelio bendruomenė. Vietos projekto vertė — 62 494,88 Lt , paramos suma — 49 995,90 Lt.  Projekto tikslas: Jo  metu numatyta surengti 7  šventės, ne mažiau kaip 4 aplinkos tvarkymo talkas, medžio drožybos mokomąjį plenerą, surengti dvi fotoparodas apie bendruomenės veiklą ir įgyvendinamus projektus, sukurti filmą apie bendruomenės žmones. Šioms veikloms palengvinti buvo įsigyta sodo traktoriukas, garso aparatūra, fotoaparatas, vaizdo kamera. PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Balandžio 27d. juodpėniečiai buvo nutarę tvarkyti savo kaimo aplinką. Grėbėm šiukšles, sodinom kaštonus. Nuo praeitų metų  medžio drožybos plenero juodpėniškiai užsikrėtė drožiniais, todėl ir šiemet talkos metu jaunimas pastatė dar 6 vaikų skulptūrėles buvusiai mokyklai Juodpėnuose atminti.   

 

******

Juodpėnų kaimo bendruomenės veiklų projekte buvo planuota organizuoti ir naminės duonos kepimo mokymus, pasikviečiant patyrusią kepėją, kurių metų sužinosim apie duonos kepimo pagrindus ir plonybes. Balandžio 8,9,10 dienomis kaimo moterys vis suko į Marijonos Blaževičienės kiemą maišyti duonelės. Senolė papasakojo, kaip kitados kepdavo duoną visai  savo šeimynai po 8 kepalus,kurių pakakdavo visam mėnesiui. Ponios Marijonos kaimiška krosnis atlaikė laikmečio išbandymus ir tebeveikia kuo puikiausiai iki šių dienų. Paskolino močiutė ir savo duonkepį kubiliuką duonai užmaišyti.

Tos pačios dienos pavakary pakilusią duonelę moterys  išminkė, o sekančią dieną, nutarusios, kad jau tešla pakankamai išpūrijusi  ir įgavusi skanią rūgštelę dar kartą „atminkė“ ir pašovė į iškūrentą krosnį. Po poros valandų iškilusią duoną visos traukėm , tepėm lašiniais ir nekantriai laukėm sekančios dienos, kada galima bus duonelę ragauti.

Rezultatu džiaugėmės visos, vaišinom savo namiškius ir kaimynus. Raugo pasilikom ir kitam kartui. Duonos kepimu „apsirgo“ ir juodpėniškės.

 

 ******

Vasario 16-ąjąjuodpėniečiai rinkosi į laisvalaikio centrą ne tik paminėti Lietuvos nepriklausomybės šventės, bet ir į fotonuotraukų parodos atidarymą. Bendruomenės pirmininkė Irena Aleksandravičienė, atidarydama parodą, išreiškė viltį, kad, gal būt, tai taps dar viena gražia tradicija kasmet vasario 16-osios proga, pristatyti naują vietos gyventojų fotonuotraukų parodą. Ir ne tiek svarbu, ar tai bus bendruomenės gyvenimo momentai, Juodpėnų kaimo ar Lietuvos gamta, gėlių , paukščių, debesų ar darbų įamžinimas. Svarbu, kad žmonės norėtų kurti ir pamatyti akimirkos grožį. Juodpėnų saviveiklininkai pristatė meninę programą, skirtą šiai datai paminėti, o vietos ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius, dėkodamas už nuotaikingą koncertą, saviveiklininkams įteikė po pavasarinę dovaną – inkilą.

 

 ******

Juodpėniškiai į užgavėnes žiemos vaikyt subėgo iš visų pašalių. R.Liogienė priminė užgavėnių papročius ir tradicijas. Kaimo šeimininkės vaišino net kelių rūšių blynais, – ir ant pieno, ir ant alaus plaktų, iš kvietinių ir „razavų“ miltų. Lašininis su kanapiniu imčių ėjo, sodiečiai ratelius varinėjo, jaunimas sniego senius lipdė. Žodžiu, visi šėliojo, kaip kas išmanė, kad ta žiema išsigąstų ir jau greičiau iškulniuotų…Nuotaikos geros netrūko, o pabaigoje dar ir „Gavaną“ supleškinom.

 

 

  ******

Kaip ir kasmet, 2012m. gruodžio 14d. juodpėniečiai rinkosi į kasmetinę prieškalėdinę šventę „Kalėdų naktį tylią…“, kurios metu pirmiausiai įžiebiama kaimo eglutė. (šiemet ji gerokai ūgtelėjo- džiaugėsi bendruomenės pirmininkė Irena Aleksandravičienė).  Šventės metu veikė sveikinimų paštas, todėl daugelis vakaro dalyvių sulaukė kalėdinių sveikinimo laiškų. Kalėdinę nuotaiką stengėsi sukurti vietos saviveiklininkai – vyrų ir moterų ansambliai, adomynietis  gitaristas J. Vizbaras,  bei vakaro vedantieji- Aušra Mykolaitienė ir Zigmantas Aleksandravičius. Šventinėmis,  simbolinėmis dovanėlėmis buvo apdovanoti darbščiausi ir aktyviausi bendruomenės gyventojai, surengta kalėdinių puokščių ir kompozicijų paroda, kuriai sukurti bendruomenės moterys sugaišo ne vieną pusdienį. (žr. nuotraukas).

 

 

 ******

2012m. lapkričio 5d. juodpėniečiai rinkosi į aplinkos tvarkymo talką. Kelintą dieną merkiantis lietus neišgąsdino talkininkų. Susirinko net 23 darbštuoliai,  ūkininkas Z. Aleksandravičius nepagailėjo technikos šlapiems lapams išvežti, todėl, nors ir prastomis oro sąlygomis, buvo sutvarkytas didžiulis parkų plotas. (žr. nuotraukas).

 

 

 ******

 2012 m. spalio  26d. juodpėniečiai susirinko į tradicinę šventę „Rudens mozaika“, kurios metu buvo atidaryta rudens puokščių paroda,  pagerbti apvalias sukaktis minėję sodiečiai, aptarta projekto eiga. Koncertinę programą pristatė projekto partneriai – Šimonių miestelio bendruomenės saviveiklininkai.( Žr. nuotraukose).

 

 

 

 ******

2012 rugsejis Medžio drožybos plenero metu buvo supažindinta su šiuo amatu 12 bendruomenės narių, Juodpėnų kaimo viešąsias erdves papuošė net 5 skulptūros. Tačiau, kaip pažymėjo bendruomenės pirmininkė Irena Aleksandravičienė,  „pačioms talkoms ir šventėms surengti pinigėlių projektinių neprašom nė lito, žodžiu „prabaliavoti“ europinių lėšų neketiname. Įsigyti ilgalaikiai daiktai tarnaus ne vienerius metus.“          

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *