Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendina projektą „Kupiškio dvarų romantika“

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras) įgyvendina projektą Kupiškio dvarų romantika(toliau – Vietos projektas), finansuojamą pagal „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją gyvenimo kokybei kaime gerinti“ II prioriteto „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas”  2.1 priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“ .

Projekto partneriai – Adomynės kaimo bendruomenė.

Pagrindinis projekto tikslas –  skatinti bendradarbiavimą turizmo paslaugų srityje, sukuriant naują turistinį  maršrutą Kupiškio rajone. Šiuo tikslu siekiama skatinti bendruomenes bendradarbiauti, teikiant įvairias turizmo paslaugas (amatų , tradicijų puoselėjimo, kulinarinio paveldo) , o tuo pačiu  pritraukti kuo daugiau turistų į Kupiškio rajoną.

2012 m.  birželio 20 d. pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis. Sutarties  Nr. LEADER-11-KUPIŠKIS-02-15  III. Bendra Vietos projekto vertė – 56235,25 Lt, paramos suma – 44 988,20Lt .Projekto trukmė -nuo 2012-06 iki 2013-09.

2013 m. rugsėjo 20 d.  Komarų dvare įvyko baigiamasis priojekto „Kupiškio dvarų romantika“ renginys. Baigiamojo renginio metu dalyvavo  svečiai iš kitų bendruomenių, dvarų atstovai  ir kt. Renginio dalyvius nuotaikingai nusiteikę pasitiko Salamiestėnai. Pristatytos visos projekto metu įgyvendintos veiklos , įvyko reprezentacinis šventinis dvaro rūbų pristatymas. Įgyvendintas projektas taps svarbiu postūmiu pritaikant dvarų sodybas ar jų pastatus naujai paskirčiai.

2013 m. birželio 28 d.  vyko projekto „Kupiškio dvarų romantika’ dienos stovykla. Stovykloje dalyvavo 21 asmuo. Stovykla vyko Adomynės dvare. Stovyklos dalyviai po susipažinimo ir dienotvarkės aptarimo kibo į mokslus ir darbus. Visų pirma buvo supažindinti su projektu, jo esme, pristatyyas sukurtas turistinis maršrutas, apžiūrėtas dvaras. Kiek vėliau mokiniai ėmėsi atlikti darbus be kurių dvare gyvenimas buvo neįsivaizduojamas. Kiek po pietų , kurie buvo nepaprasti, nes jų metu buvo ragaujamos tik Adomynės kraštui būdingos karštos bandelės su išskirtinio skonio padažu, stovyklos dalyviai klausėsi paskaitos  „Iš praeities aš mokausi“. Buvo aptariama dvarų istorija, tam tikram laikmečiui būdingos detalės , dvariškių apranga ir kt. Stovykla užbaigta smagia fotosesija, kurios metu kiekvienas dalyvis turėjo galimybę pasijausti ponu ar ponia, tarnu ar tarnaite vilkėdamas specialiai projektu metu įsigytais dvaro rūbais.

Akimirkos iš stovyklos

 

 

 

2013 m. birželio 27 d. buvo surengtas ir pristatytas projekto „Kupiškio dvarų romantika“ turistinis maršrutas . Pristatyme dalyvavo daugiau kaip 30 dalyvių. Buvo vykstama prie kiekvieno dvaro, apžiūrimi įrengti informaciniai stendai. Projekto metu apmokytos gidės supažindino su dvarų istorija, kitais dvaro gyvenimui būdingais ypatumais. Prie dvarų, ekskursijos dalyvius pasitiko dvaro rūbais apsirėdę dvariškiai, kurie mus nukėlė į senovę ir suteikė dvarišką bei šventinę nuotaiką. Netrūko siurprizų dvaro ekskursijos dalyviamas, Adomynė ir Antašava stebino kulinarinio paveldo dvaruose subtilybėmis, Salamiesčio dvare nuotaikingai sukome šokių ratuką su dainuškomis apie miestą ir rajoną, Palėvenės dvare pasitikusi B. Komaro anūkė Nijolė-Marija Milaknienė sukėlė neapsakomai gerą ir pakilų jausmą pasakodama atsiminimus iš dvaro gyvenimo. Noriūnuose ramybės oazę pajutome vaikščiodami po dvaro parką.

Akimirkos iš ekskursijos:

 

 

 2012 rugsėjis

Projekto įgyvendinimo metu bus pristatomas dvarų turistinis maršrutas, organizuojama dienos stovykla, baigiamasis renginys. Taip pat bus sukurtas projekto logotipas, pastatyti stendai prie kiekvieno dvaro atskirai , kurie suteiks informaciją lankytojui apie dvaro istoriją, svarbias datas ar įvykius, įsigyta 10 kompl. dvaro rūbų,  išleisti lankstinukai su sudarytu turistiniu maršrutu įtraukiant visus rajono dvarus.

Baigiamas įgyvendinti projekto pirmasis etapas,  kuriam pasibaigus bus įsigyta 5 kompl. dvaro rūbų (ponų bei tarnų ir patarnautojų rūbai).   Apmokyti 2 profesionalūs gidai, kurie teiks kokybiškas paslaugas pristatant dvarų  maršrutą.

2012 m. rugsėjo 7 d. gidų kursų absolventė Virginija Pakalniškienė pristatė Adomynės kaimo gyventojų pasididžiavimą – senąjį Adomynės dvarą. Supažindino su jo istorija, senaisiais šeimininkais ir jų gyvenimų akimirkomis, papasakojo daug vietos gyventojų atsiminimų bei istorikų pastebėjimų,  atskleidė medinės architektūros subtilybes, pristatė kuriamo bendruomenės muziejaus eksponatus, papasakojo, kuo šis pastatas svarbus vietos gyventojams šiandieną.

2012 m. rugsėjo 9 d. gidų kursų absolventė Vaida Laučinavičė pristatė ekskursiją „H. Orakausko muziejus po atviru dangumi“, kurios metu buvo pristatyti Henriko Orakausko kūriniai – skulptūros. Susipažinome su skulptūrų atsiradimo istorija, giliau pažvelgėme į jų prasmę, susietą su oru , vandeniu bei stichijomis.

strong

2012 m.  birželio 20 d. pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis. Sutarties  Nr. LEADER-11-KUPIŠKIS-02-15  III. Bendra Vietos projekto vertė – 56235,25 Lt, paramos suma – 44 988,20Lt .Projekto trukmė -nuo 2012-06 iki 2013-09.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *