Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektas „Bendraujam be ribų“

KPFleaders_logomazadefaultKedainiuVVG

Kupiškio rajono VVG kartu su projekto partneriais Kėdainių r. VVG ir Rietavo VVG ,,Rietavo iniciatyvos“ įgvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, Nr. 4TT-KP-12-1-0012. Šio projekto metu buvo įsigyta mobili renginių įgarsinimo sistema bei sinhroninio vertimo sistema ir organizuotos dvi tarptautinės konferencijos.

Pirmoji įgyvendinamo teritorinio bendradarbiavimo projekto ,,Bendraujam be ribų“ konferenciją  ,,SOCIALINĖS EKONOMIKOS ĮGŪDŽIŲ INTEGRAVIMAS Į BENDRUOMENĖS PLĖTRĄ“  vyko lapkričio 5 d. Rietave. Įvykusios konferencijos tikslas: aiškintis apie socialinės ekonomikos iniciatyvų skatinimo perspektyvas 2014-2020 metais, pasidalinti socialinės ekonomikos pavyzdžiais iš Europos ir paskatinti dalyvius inicijuoti socialinės ekonomikos veiklas savo bendruomenėse. Vykusioje konferencijoje dalyvavo atstovai iš Kėdainių VVG, Kupiškio rajono VVG ir VVG „Rietavo iniciatyvos“, Pajūrio krašto VVG, taip pat atstovai iš profesinio mokymo įstaigų ir konsultacinių įmonių iš Ignalinos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos, Leonardo Da Vinči partnerysčių projekto ,,Socialinės ekonomikos įgūdžių integravimas į profesinį mokymą“ partneriai.  Leader programos perspektyvas 2014-2020 m. pristatė LR Žemės ūkio minsterijos programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė. Lenkijos atstovai Jakub Wroblewski ir Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny pristatytė Europos socialinės ekonomikos tikslus ES Strategijoje 2020  ir Lenkijos patirtį įgyvendinant socialinės ekonomikos programas  bei diskutuota apie vietos bendruomenės darbą su atskirtaisiais ar specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis. Buvo akcentuota kad ES Strategjijoje 2020 didelis dėmesys skiriamas bedarbystės problemoms spręsti. Tai susiję su įvairaus amžiaus gyventojų įdarbinimu ir numatytus įdarbinimo rodiklius turės pasiekti visos ES šalys. ES Strategijoje 2020 ryškiausios dvi iniciatyvos: naujų įgūdžių programa ir Europos platforma prieš skurdą, kuri grinžiama šiais veiksniais: ES fondų lėšos turi būti naudojamos socialinės atskirties mažinimui; vykdomi mokymai, moksliniai tyrimai Lenkijos atstovai iš Sosnowiec pristatė socialinės ekonomikos iniciatyvų ir kooperatinių bendrijų pavyzdžių. Buvo išsakyta nuomonė, kad socialinės pašalpos turi būti naudojamos darbo vietoms sukurti. Kroatijos atstovas Dragan Supe savo pranešime palietė žmonių su negalia užimtumo problemą,  Turkijos atstovai Selda Abdulnefioglu ir Erhan Yalcin pristatė vertybes, kuriomis remiasi Turkijos bendruomenės. Buvo pateikta socialinės ekonomikos pavyzdžių ir iš Lietuvos: Kėdainių VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė pristatė teminių kaimų atsiradimą ir kūrimąsi Kėdainių rajone,  Kupiškio r. VVG projektų vadovė Neringa Čemerienė pristatė projektų pavyzdžius, kurie vykdo socialinę veiklą, VVG ,,Rietavo iniciatyvos“ pirmininkė Laima Dockevičienė kalbėjo apie bendruomenių plėtros ypatumus, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro atstovė Irina Morozova kalbėjo apie perspektyvas per profesinį mokymą.

Antroji konferencija ,,BENDRUOMENINIO VERSLUMO FORMAVIMAS“ įvyko lapkričio 27d. Kėdainiuose. Šioje tarptautinėje konferencijoje dalyvavo ASU studentai iš Nigerijos (Akinyemi Tosin Michael, Olushola Foluhemi Goodness), kurie kalbėjo apie  žemės ūkio vystymo galimybes siekiant gyventojų skurdo mažinimo. Nigerijoje yra 36 valstijos ir  gyventojų skaičius  siekia iki 170 mln. Todėl daugelis neturi sąlygų  ne tik mokytis, bet negali aprūpinti savo šeimų būtiniausiais dalykais. Kaip didžiausia problema būvo įvardinta tai, kad jaunimas nenori dirbti, o užsiimančių vien žemės ūkio veikla sudaro iki 75 proc. ir šioje veikloje vyrauja daug rankų darbo. Gyvenamosiose vietovėse nėra infrastruktūros ir gyventojai yra neraštingi.  Paklausti, kodėl atvyko mokytis į Lietuvą, studentai atsakė: čia nėra ginklų, narkotikų ir yra laisva šalis bei taikūs žmonės. Konfrencijoje dalyvavo Kauno AVMI rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Gasiūnienė, kuri pristatė leidinį ,,Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, bei kalbėjo aktualiais bendruomenėms klausimais: apie pelno bei turto mokestį, taikomus tarifus, teikiamas deklaracijas. Labai atidžiai buvo išklausytos Nociūnų bei Pelėdų bendruomenių atstovės, kurios pristatė teminių kaimų veiklą. Teminiai kaimai – tai vieta, kur vietiniai gyventojai užsiima amatais arba yra išsaugoję kitas liaudies tradicijas (pvz. kepa duoną, renka vaistažoles ir pan.) ir turi galimybę tuo užsiimant pradėti smulkų verslą, pritraukiant turistus ir liaudies tradicijomis bei menu besidominčius žmones. Tokiuose kaimuose, turinčiuose savo temą arba idėją (pvz. Vaistažolių kaimas, Pirčių kaimas, Verbų kaimas, Linų kaimas),  lankytojai gali:

       susipažinti su amatų “paslaptimis”,

       būtų leidžiama patiems pabandyti,

      nusipirkti produktą bei visa kitą, kas susiję su ta tema,

      būtų sąlygos,  lankytojams ar lankytojų grupėms pavalgyti, pernakvoti, o galbūt net ir daugiau praleisiti laiko.

Naujiesiems teminiams kaimams reikia sukurti emblemas, t.y.:  prekiniai ženklai, naudojami

 reklamuojant šiuos kaimus.  Prekiniai ženklaituri būti naudojami ir ant šiuose kaimuose gaminamų prekių.

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *