TURIZMAS IR REKREACIJA Kupiškyje. Prisidėkite savo idėjomis!

Visuomenė gali prisidėti prie KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO IR REKREACIJOS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

 

Kviečiame, Balandžio 2 d.

VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje adresu Gedimino g. 34, Kupiškis

Diskusijos pradžia 10.30 val.

 

Registracija el.p. paulius.pranckunas@kupiskis.lt

tel. +370 672 02 034

Apie planavimą:

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2014-05-29 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl pritarimo rengti Kupiškio rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialųjį planą“ ir 2014-06-30 Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Specialiojo plano organizatorius: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 2, Kupiškis, Tel. (8 459) 35500, faks. (8 459) 35510.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Lyderio grupė“, Šilutės pl. 83, Klaipėda, Tel. (8-46) 313057, Faks. (8-46) 313058. Projekto vadovas L. Byla, tel. (8 618) 07879, el. paštas: byla.laurynas@gmail.lt.

Pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį Kupiškio rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialusis planas yra rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Specialiojo plano tikslai ir uždaviniai:

  •  parengti Kupiškio rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialųjį planą
  •  suformuoti rekreacinių teritorijų sistemą, nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptis, prioritetus bei priemones, siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius;
  • sudaryti sąlygas plėtoti turizmo paslaugas bei viešąją turizmo infrastruktūrą, planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams statyti;
  • nustatyti rekreacinių teritorijų tvarkymo ir apsaugos reglamentus bei numatyti visuomenės lankymui ir poilsio veiklai skirtose rekreacinėse teritorijose įrengti reikalingą rekreacinę infrastruktūrą;
  • patenkinti visuomenės poreikius ir suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, plėtojančių turizmo verslą, interesus plėtojant turizmo paslaugas, saugant turizmo ir rekreacijos išteklius ir užtikrinant darnią teritorijų plėtrą;
  • detalizuoti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir kitų specialiųjų planų sprendinius;
  • pagerinti investicinę aplinką, skatinti investicijas plėtoti turizmo ir rekreacinę veiklą.

Specialiojo plano viešo svarstymo tvarka: bendroji.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpiu iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimo metu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vyriausiajai architektei E. Sipavičienei, tel. (8 459) 35 661. el. paštas architektas@kupiskis.lt ir/ar projekto vadovui L. Bylai, tel. (+370) 61807879; el. pastas: byla.laurynas@gmail.com

Informacija apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus skelbiama Kupiškio rajono savivaldybės interneto puslapyje www.kupiskis.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, taip pat visose Kupiškio rajono seniūnijų ir savivaldybės administracijos skelbimų lentose.

Specialiojo plano rengimo metu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bus atliekama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir priimtas sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengimo.

Planavimo terminas: 2014 m. IV – 2015 m. II ketvirtis

Straipsnį galite rasti čia

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *