Apie projektą „Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas“

Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2016 m. rugpjūčio mėn. pasirašė sutartį „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-51-0001 „Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas“.

Projektas inicijuotas žvelgiant į prastesnius socialinius-ekonominius rodiklius Kupiškio mieste lyginant su apskrities ir šalies rodikliais. Kupiškio miesto ir rajono problemos – spartesnis nei šalyje gyventojų skaičiaus mažėjimas, didesnis nedarbo lygis, mažėjantis veikiančių ūkio subjektų skaičius, mažesnės tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos. Kupiškyje nėra teritorijų, patrauklių ir pritaikytų komercinėms veikloms vykdyti, nėra palankios aplinkos investicijoms. Nepatraukli aplinka investicijoms neskatina ekonominės plėtros, darbo vietų kūrimo, didina socialinę ekonominę atskirtį.

Siekiant sukurti patrauklią aplinką investicijoms, socialinei ir ekonominei plėtrai, projekto vykdymo metu bus sutvarkyta ir komercinėms veikloms vykdyti pritaikyta teritorija, esanti Krantinės g. 7, Kupiškyje. Pasirinkta tvarkyti nenaudojama teritorija Kupiškio mieste, kurioje bus atliekami darbai: inžinerinių tinklų perkėlimas ir naujų įrengimas, įvažų į sklypą įrengimas, pėsčiųjų-dviračių tako su apšvietimu įrengimas, nugriaunama (išmontuojama) esama gelžbetoninių segmentų tvora, naikinamas esamas asfaltbetonio dangos pėsčiųjų takas. Įgyvendinus projektą, sutvarkius verslo plėtrai nenaudojamą sklypą (apleistą gamybinę teritoriją), bus sudarytos sąlygos komercinių veiklų ir investicijų pritraukimui, sukuriamos naujos darbo vietos, kompleksiškai tvarkomas miestas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“. Projekto vykdytojas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 121 993,15 euro. Projektui įgyvendinti buvo skirta 103 694,17 euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo, 12 199,32 euro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 6 099,66 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Kristina Daugytė-Graužlienė

Vyriausioji specialistė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Tel. (8 459) 35 495

El. p. kristina.daugyte@kupiskis.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *