Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti 2017 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2017 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti.

Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos, išskyrus tas, kurių savininkė yra tik valstybė ar savivaldybė, kurios ne mažiau kaip vienerius metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas Kupiškio rajono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Organizacija projekte gali planuoti teikti paslaugas pagal vieną ar kelias veiklos sritis. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-516.

Projektų remiama veikla:

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas:

1.1. savitvarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, ugdymas;

1.2. mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis;

1.3. saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas;

1.4. mokymas pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias emocines problemas, tenkinant bendravimo poreikį savipagalbos grupėse ir užsiėmimuose.

2. Asmeninio asistento pagalba:

2.1. pagalba neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose;

2.2. informacijos teikimas asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį;

2.3. pagalba sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;

2.4. pagalba sprendžiant buityje kylančias problemas.

3. Neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose.

4. Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

5. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams organizuojant savipagalbos ir šeimos paramos grupių veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalaus asmens ligą ar negalią, sprendžiant kylančias emocines ir kitas problemas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 17 d. (įskaitytinai) Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, 104 kabinete, kontaktinis asmuo – Inga Ramanauskienė,tel. (8 459) 35 490) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 08.00 iki 15.45 val.). Paraiškos originalą su priedais ir elektroninę jos versiją prašome pateikti užklijuotame voke.

Projekto paraiška gali būti siunčiama registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2016 m. spalio 15 d. Visos vėliau gautos paraiškos yra atmetamos.

 

Siunčiant paštu ant voko prašome nurodyti:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursas,

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui

Vytauto g. 2

LT- 40115 Kupiškis

2 thoughts on “Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti 2017 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *