Viešoji įstaiga Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras) yra pelno nesiekianti įstaiga, kurios veiklos tikslas – vykdyti veiklą, susijusią su turizmo ir verslo informacijos nemokamų ir mokamų paslaugų teikimu Kupiškio rajone Lietuvos Respublikos bei užsienio piliečiams.

Pagrindinis Centro veiklos tikslas turizmo informacijos srityje yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Kupiškio miesto svečiams apie lankytinas Kupiškio vietoves ir objektus.

Pagrindinė Centro veikla turizmo informacijos srityje:

 • Renka, kaupia, parengia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas ir kitus turizmo išteklius;
 • Rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius;
 • Kaupia atstovaujamos vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis ir teikia šią informaciją Departamentui;
 • Vykdo kitą su turizmo informacijos paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą įstatuose;
 • Kaupia statistinę informaciją apie Centro lankytojus ir kiekvieną mėnesį pateikia nustatytos formos suvestines Departamentui;
 • Teikia pasiūlymus savivaldybėms, apskritims ir Departamentui dėl turizmo plėtojimo;
 • Sudarę sutartis su paslaugų tiekėjais, parduoda keltų bilietus.
 • Parduoda įvairius leidinius, suvenyrus, Lietuvos ir  Lietuvos miestų bei Kupiškio ženkliukus.

Centre prekiaujame: 

 • Knygomis lietuvių, anglų kalba apie Kupiškį;
 • Magnetukais su Kupiškio žymių vietų atvaizdais;
 • Pakabukais su Kupiškio žymių vietų atvaizdais;
 • Puodeliais su Kupiškio žymių vietų atvaizdais;
 • Kupiškio, Lietuvos miestų bei kitų šalių ženkliukais;
 • Austomis juostomis su Lietuvos ir Kupiškio vardais;
 • Ekologiškais maišeliais su Kupiškio žymių vietų ir objektų atvaizdais;
 • Atvirukais.

Padedame:

 • Užsisakyti transporto paslaugas;
 • Suorganizuoti keliones po Lietuvą;
 • Rasti reikiamą informaciją;
 • Sudaryti maršrutą;

VšĮ. Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras maloniai kviečia turiningai praleisti laisvalaikį turistinėse išvykose po Lietuvą.

Maloniai kviečiame keliauti!

 

Pagrindinis Centro veiklos tikslas verslo informacijos srityje  yra teikti informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Kupiškio rajono savivaldybėje, naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padėti verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais.

Pagrindinė Centro veikla verslo informacijos srityje:

 • Teikia verslo informaciją bei konsultacijas verslo pradžios, planavimo rinkodaros, įmonės valdymo, finansų  klausimais;
 • Informuoja ir konsultuoja finansavimo šaltinių paieškos, ES struktūrinių fondų, darbo teisės, informacinių technologijų, personalo valdymo klausimais;
 • Organizuoja įvairius mokymus ir kursus;
 • Rengia informacinius – konsultacinius seminarus;
 • Organizuoja verslo mokymus pagal vietines iniciatyvas.

Teikiame šias biuro paslaugas:

 • Teksto rinkimas ir spausdinimas;
 • Kopijavimas;
 • Dokumentų vertimas;
 • Dokumentų įrišimas;
 • Faksimilinis ryšys;
 • Internetas;
 • Multimedijos projektorius;
 • Duomenų įrašymas į CD;
 • Konferencijų salės nuoma.

 

VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2011 metų veiklos ataskaita.

Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaita.

Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaita.

Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaita.

Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaita.

Darbo užmokestis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Darbo užmokestis per mėnesį neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
Turizmo vadybininkė, l. e. direktoriaus pareigas 1 507,05 EUR
Turizmo vadybininkė 1 406,00 EUR