Žemėlapis

 

Maršrutai

Kopija iš 2Pažinti Kupiškio kraštą siūlome keliaujant naujai sukurtais maršrutais.  Siūlomi trys dviračių maršrutai: „Palėvenės-Stirniškių istorinės vietos“ (34 km.), „Aplink Kupiškio marias“ (42 km.),  „Senųjų dvarų ir bažnyčių keliu“ (52 km. ) ir vienas vandens maršrutas „Lėvens upe su baidare“ (27 km.)

 

Skaityti toliau –>  

 

 

Bažnyčios

Rajone veikia 11 katalikų ir 1 evangelikų reformatų bažnyčia. Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčia – viena didžiausių bažnyčių Lietuvoje.

 

 

Skaityti toliau –>

 

 

Dvarai

IMG_5188Mūsų krašte išlikę 5 dvarai: Adomynes, Antašavos, Noriūnų, Palėvenės ir Salamiesčio. Turistai gali aplankyti ir vadinamosios Mirabelio įtvirtintos dvaravietės liekanas.

 

 

Skaityti toliau –>

 

 

Muziejai

IMG_5219Rajone veikia Kupiškio etnografijos muziejus, jo padaliniai: Uoginių Adomo Petrausko muziejus, dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija Viktariškių kaime, Laukminiškių kaimo muziejus (aktorės Unės Babickaitės tėviškė). Kupiškio mieste taip pat veikia ir profesoriaus Povilo Matulionio memorialinis muziejus.

 

 

Skaityti toliau –>

 

 

Gamtos paminklai

IMG_6015Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, šiuo metu Kupiškio rajone yra tik trys saugomi gamtos paveldo objektai: Buivėnų ąžuolas (botaninis), Stirniškių kurilinis maumedis (botaninis) ir Stirniškių atodanga (geologinis). Šiame rajone taip pat svarbūs ir Vizgiūnų bei Akmenytės šaltiniai (hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai).

 

Skaityti toliau –>

 

 

Piliakalniai

Kupiškio rajono teritorijoje jau žiloje senovėje gyventa žmonių – tai patvirtina Uoginių kaime aptiktos neolito stovyklos liekanos, Salamiestyje rastas baltiškas bronzinis kirvis, datuojamas 1400-1200 metais pr. M.e. Seniausių žmonių laidojimo vietų – pilkapių ir senkapių – esama 12 krašto vietovių.

 

 

Skaityti toliau –>

 

 

Senosios kapinės

IMG_6249 Trumpa informacija apie senąsias kapines

 

 

 

Skaityti toliau –>

 

 

Žaliosios zonos

Trumpa informacija apie žaliąsias zonas

 

 

 

Skaityti toliau –>

 

 

Rekreacinės teritorijos

Didžioji dalis rekreacinės paskirties teritorijų yra išsidėstę aplink Kupiškio marias: Aukštupėnų, Pajuodupės, Vėžionių, Bagdonių, Palėvenėlės, Drūlėnų bei Paketurių kaimuose.

 

 

Skaityti toliau –>

 

Skulptūros mieste

Janavičiaus Lėvuo ir KupaTrumpa informacija apie skulptūras mieste

 

 

 

Skaityti toliau –>