Laisvamanių, genocido aukų bei tarybinių karių kapinės (Kupiškio m.)

          Tai žydų žudynių, vykusių 1941-ųjų metų vasarą, vieta. Antrojo pasaulinio karo pradžioje čia buvo nužudyti 808 žydų tautybės kupiškėnai. 2004 m. liepos 13 d., miestelyje viešint Kupiškio žydams išeiviams bei jų palikuoniams iš Amerikos, Australijos, Didžiosios Britanijos, Izraelio ir Pietų Afrikos – Laisvamanių kapinėse – pašventintas naujas antkapis, buvusioje sinagogoje, dabartinėje viešojoje bibliotekoje, priešais įėjimą atidengta atminimo lenta, kurioje lietuvių, hebrajų ir anglų kalbomis iškaltos žuvusių pavardės.

IMG_6392

Kupiškio m. pirmųjų žydų kapinių dalis (Kupiškio m.)

          Senosios žydų kapinės buvo įrengtos Kupos pakrantėje miestelyje atsiradus žydų bendruomenei ne anksčiau nei prieš tris šimtus metų. Šios kapinės buvo uždarytos dar tarpukariu. Buvusios kapinaičių teritorijos nustatyti neįmanoma. Dabar jų pakraštyje stovi gyvenamasis namas ir kiemas Gedimino gatvėje, su atminimo akmeniu apie buvusią žydų amžinojo poilsio vietą.  

IMG_6249

Naujosios žydų kapinės (Kupiškio m.)

          Naujosios žydų kapinės buvo įkurtos maždaug 400-600 metrų nuo senųjų. Netoliese šios vietos dabar stovi Kupos pradinė mokykla bei Kupiškio ligoninė. Deja, sovietmečiu, Lietuvoje pravilnijus žydų kapinių naikinimo vajui, šios žydų kapinės buvo uždarytos (apie 1970 m.), paminklai nugriauti ir panaudoti miestelio gatvių ir grindinių tiesimui. Liko tik keletas antkapių su įrašais jidiš kalba, po Nepriklausomybės atkūrimo atstatytų buvusios kapinių teritorijos pakraštyje. Dabar, tarsi priekaištas sovietinei sistemai, buvusių kapinaičių centre, stovi vandentiekio bokštas. Kapinių teritorijos, kurioje laidojosi Kupiškio žydų bendruomenė, išplanavimo bei tikslus palaidojimo vietų nustatyti yra neįmanoma.

IMG_6121

Sukilėlių kapas (Darsiškių k.)

          Vietinių gyventojų liudijimu, netoli sukilėlių kapo palaidoti Pirmajame pasauliniame kare žuvę Vokietijos ir Rusijos kariai.

          Palaidoti 1863-11-11 ties Daršiškiais žuvę 57 ar 30 Eliziejaus Liutkevičiaus būrio sukilėliai. 1863-11-11 tarp Kiaulėdžių ir Daršiškių, Kuolgirio miške, rusų papulkininkio Karpovo vadovaujama šaulių kuopa ir 20 kazokų užpuolė Eliziejaus Liutkevičiaus būrį (92 žmones). Žuvo 57 sukilėliai.

Lietuvos karių ir 1941 m. birželio sukilimo dalyvių kapai (Kupiškio m.)

          Šiuose kapuose palaidota 60 karių, 1919-1920 m. kovojusių dėl Lietuvos laisvės. Kapuose yra 12 antkapių ir betoninis memorialinis paminklas, statytas 1929 m.

Unės Babickaitės-Graičiūnienės kapas (Palėvenės k.)

          Palėvenės kapinėse palaidota aktorė Unė Babickaitė (1897-1961 m.), vaidinusi begarsiuose Holivudo filmuose, amerikiečių teatruose Vašingtone ir Niujorke. Persikėlusi į JAV persivadino į Une Baye.

IMG_5200

Buivėnų kapinynas, vad. Milžinų kapais (Buivėnų k.)

          Šalia Buivėnų esančiame senkapyje, dar vadinamame Milžinų kapais, rasti radiniai liudija, kad žmonės čia gyveno nuo XV amžiaus antros pusės. Vadovaujant archeologui Povilui Tebelškiui, 1983 m. buvo atlikti archeologiniai tyrimai, kurių metu kapinyne rasta 13 kapų, o juose – 36 monetos, nukaltos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Kazimiero, Aleksandro, Žygimanto Senojo, Stepono Batoro laikais.

IMG_4275