Paskelbti pirmieji kvietimai ES paramai gauti

Pranešame, kad prasidėjo 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų parama: paskelbti trys pirmieji LR Ūkio ministerijos kvietimai teikti paraiškas pagal priemones „Regio Invest LT+“, „Naujos galimybės LT“ ir „Expo sertifikatas LT“. Trumpai informuojame, kam skirta pirmoji parama:

Priemonė: „Regio Invest LT+“

Skirta mažosioms ir vidutinėms įmonėms investuoti į inovatyvios gamybos ar paslaugų verslo pradžią ir plėtrą regionuose, kurti naujas darbo vietas. Parama pagal priemonę „Regio Invest LT+“ bus skiriama ne didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) veiklą vykdančioms ar numatančioms vykdyti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pasinaudojusios parama, įmonės galės finansuoti naujo pastato statybą ar rekonstrukciją, gamybos technologinių linijų įsigijimą ir diegimą, darbo užmokestį, darbuotojų mobilumo skatinimą ir kvalifikacijos kėlimą. Vidutinėms įmonėms bus subsidijuojama 35 proc. projekto, o mažoms ir labai mažoms įmonėms – 45 proc. Investuotojas turės investuoti ne mažiau kaip 0,2 mln. eurų privačių lėšų, įkurti ne mažiau kaip 10 darbo vietų ir jas išlaikyti ne mažiau kaip 3 metus.

Priemonė: „Naujos galimybės LT“

Pagal priemonę gauti paramą gali įvairios verslo asocijuotos struktūros – verslo asociacijos, Pramonės, prekybos ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius. Parama skirta grupinėms eksporto iniciatyvoms – labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių produkcijai pristatyti užsienyje ar Lietuvoje vykstančiose parodose, mugėse, verslo misijose. Būtina sąlyga, kad vienoje tarptautinėje parodoje, mugėje su bendru įmonių stendu dalyvautų ne mažesnė negu 5 labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių grupė. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pareiškėjui ir 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų galutiniam naudos gavėjui – labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei. Galutinis naudos gavėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Priemonė: „Expo sertifikatas LT

Parama skirta produktų ir paslaugų eksportui reikalingiems sertifikatams įsigyti. Pagal naują priemonę „Expo sertifikatas LT“ bus remiamos mažųjų ir vidutinių įmonių, norinčių eksportuoti, gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidos, įkaitant ir sertifikuojamo gaminio transportavimo ir eksperto iš užsienio atvykimo išlaidas. Pagal priemonę bus finansuojamos iki 50 proc. sertifikatų įsigijimo išlaidų.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą:

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA)

ES investicijų priemonių „Regio Invest LT+“, „Naujos galimybės LT“, „Expo sertifikatas LT“ seminarų registracija čia