2006 m.  vasario 21 d. įvyko Verslo centrų asociacijos steigiamasis susirinkimas, buvo pasirašyta Verslo centrų asociacijos (toliau-Asociacija) steigimo sutartis. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos buveinė – Ateities g. 23, LT-30121 Ignalina. Asociacijos pirmininku išrinktas, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Žilvinas Gelgota.

Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:

  •  gerinti viešųjų paslaugų verslui kokybę, plėsti paslaugų spektrą;

    prisidėti prie asociacijos narių veiklos tobulinimo, racionalaus lėšų, skiriamų teikti viešąsias paslaugas verslui, panaudojimo;

    ginti narių teises bei interesus valstybės ir savivaldybių institucijose ir atstovauti jiems;

    vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti asociacijos narių savitarpio supratimo ryšius, keitimąsi patirtimi;

    skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą, stiprinti jų organizuotumą.

2006 m. vasario 21 d. verslo centrų Asociacijos steigiamasis susirinkimas.

2006 m. vasario 21 d. Steigimo sutarties pasirašymas.

Per Asociacijos gyvavimo laikotarpį į ją įstojo 4 nauji nariai, dabar Asociacija vienija 41 verslo informacijos centrą (toliau-VIC). Aktyviai dirbo apskričių pagrindu suformuota taryba, kurioje Panevėžio apskričiai atstovauja Rima Aukštikalnienė, Kupiškio VIC direktorė. Taryba parengė Asociacijos strateginio plano projektą ES Struktūrinių fondų paramai gauti, organizavo susitikimus su įvairių institucijų atstovais.

Birželio 9 d. Vepriuose, Ukmergės rajone, vyko visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta Asociacijos strategija, aptartos pagrindinės veiklos kryptys.

Asociacija daug dirba ne tik skatindama  bendradarbiauti, atstovauti interesams, bet ir siekdama pagerinti smulkiems ir vidutiniams verslininkams teikiamų paslaugų kokybę, gerinti efektyvumą.

Liepos 5 d. Ignalinoje įvyko Verslo centrų tarybos posėdis.

2007 m. sausio 30 d.  vykusiame VCA  tarybos narių susirinkime Asociacijos pirmininku išrinktas VšĮ „Verslininkų namai“  direktorius Donatas Žiogas.

Pirmieji verslo informacijos centrai buvo įsteigti 1998 – 1999 m. Švenčionyse, Jurbarke ir Zarasuose. Sėkminga pirmųjų centrų veiklos pradžia paskatino steigti naujus verslo informacijos centrus. Šiuo metu Lietuvoje  verslo informacijos centrų yra 42,  iš jų 14 – turizmo ir verslo informacijos centrai.

Verslo informacijos centras – tai vienos ar kelių savivaldybių teritorijoje veikianti viešoji įstaiga, kuri tos teritorijos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, lengvatinėmis sąlygomis teikia verslo informaciją ir konsultavimo paslaugas;

organizuoja mokymus, informacijos sklaidos renginius, įvairias verslumo skatinimo kampanijas; tarpininkauja ieškant verslo partnerių Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Verslo informacijos centrai taip pat atlieka įmonių registravimo procedūras; rengia verslo planus, kitą verslininkams reikalingą dokumentaciją; konsultuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo klausimais ir rengia paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, teikia įvairias biuro paslaugas (fakso išsiuntimas/gavimas, kopijavimas, spausdinimas, naudojimasis internetu, salės ir įrangos nuoma ir kt.).

Daugiau informacijos apie verslo informacijos centro teikiamas paslaugas ir jų kainas galima sužinoti konkrečiame verslo informacijos centre.

Didžioji dalis centrų turi interneto svetaines, kuriose galima rasti informacijos apie šių centrų veiklą ir teikiamas paslaugas, visi teikia informaciją telefonu arba elektroniniu paštu.

Nr.

Verslo informacijos   centras

Adresas

Telefonas

Faksas

E. Paštas/Internetinė   svetainė

Alytaus apskritis

1.

VšĮ Lazdijų verslo   informacijos centras (funkcijos perduotos VšĮ Lazdijų švietimo centrui)

Vilniaus g.   1,LT67106,Lazdijai

(831)851481

(8318)51996

sc@lazdijai.lt

www.sc.lazdijai.lt/

2.

VšĮ Druskininkų   turizmo ir verslo informacijos centras

Gardino g. 3,

LT-66204

Druskininkai

(313) 60800,     60801,

60802,

60803,

(686) 44 815

(313) 52984

information@druskininkai.lt

tvic@druskininkai.lt

verslas@druskininkai.lt

www.druskininkai.lt

3.

VšĮ Varėnos turizmo   ir  verslo informacijos centras

J. Basanavičiaus g.   9,

LT-65183 Varėna

(310) 31261

(310) 31330

verslasinfo@varena.lt

turizmas@varena.lt

www.varenainfo.net

 

 

Druskininkų turizmo ir verslo centre – rasite informacijos apie verslo pradžią, įmonių teisines formas, įmonių registravimą bei Individualią veiklą nesteigiant įmonės, ūkinę komercinę veiklą įsigyjus verslo liudijimą ir ūkinę komercinę veiklą neįsigijus verslo liudijimo (šiuo atveju dirbama pagal individualios veiklos vykdymo pažymą) bei kitą naudingą informaciją. Tai pat rasite Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre rengiamus seminarus mokymus.

 

Varėnos turizmo ir verslo centre – yra naudingos informacijos apie informacijos apie verslo pradžią, įmonių teisines formas, įmonių registravimą bei Individualią veiklą nesteigiant įmonės, parama verslui,mokesčius, bei kitą naudingą informaciją kuriant savo verslą. Tai pat Varėnos rajone yra skatinamas smulkusis bei vidutinis verslas.

Klaipėdos apskritis

4.

VšĮ Skuodo   informacijos

centras

Vytauto g. 9,

LT-98121

Skuodas

(440) 73510

(440) 79366

grazina@infoskuodas.lt

www.infoskuodas.lt

5.

VšĮ Šilutės turizmo   ir verslo

informacijos   centras

Lietuvininkų g. 10,

LT-99185

Šilutė

(441) 77795

(441) 77785

info@siluteinfo.lt

www.siluteinfo.lt

6.

VšĮ Kretingos   verslo informacijos centras

Vilniaus g. 18,   LT-97111 Kretinga

(445)55459, 55531

(445)55459

vic@kretinga.lt

7.

Klaipėdos ekonominės   plėtros agentūra

Turgaus g. 5,   LT-91247 Klaipėda

(46) 311010

(46) 420510

info@kepa.lt

www.kepa.lt

Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra (KEPA) – ES finansuojamų infrastruktūros projektų viešame sektoriuje inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas. Naujausios žinios ir renginiai susyja su verslu. KEPA  suteikia  pradedantiesiems  verslininkams 50 valandų konsultacijų, 24 valandų mokymų ir virtualaus biuro paslaugomis gaus  čekius, arba, kitaip vadinamus  „Pirmųjų verslo metų paslaugų krepšelius“.

 

Marijampolės   apskritis

8.

VšĮ Šakių verslo   informacijos centras

Bažnyčios g. 4-101,

LT-71120

Šakiai

(345) 51090,

(682) 08787,

(682) 17767

(345) 51090

sakiai.svic@is.lt

www.verslas.sakiai.lt

9.

VšĮ Marijampolės verslo

informacijos   centras

Vytauto g. 19/2,

LT-68300

Marijampolė

(343) 20932,

20933,

(652) 16475

(343) 52028

vic@marijampole.lt,   www.verslocentras.aiva.lt

10.

VšĮ Vilkaviškio   turizmo ir verslo informacijos centras

J.Basanavičiaus a.   7,

LT-70101

Vilkaviškis

(342)20525

(342)20525

info@vilkaviskisinfo.lt   www.vilkaviskisinfo.lt

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras – Teikiama konsultacinė pagalba pradedantiesiems verslininkams, mokymai įmonių vadovams ir darbuotojams, suteikia informacijos apie investuotojams siūlomus sklypus. Tai pat nepamiršta jaunimo ir suteikia naudingą informacija ieškant darbo. Komercijos atašė su kitomis valstybėmis.

Panevėžio apskritis

11.

VšĮ Biržų rajono   verslo

informacijos   centras

Rotušės g. 24 b,

LT-41137

Biržai

(450) 31505,

37997

(450) 37997

verslas@birzuvic.lt

www.birzuvic.lt

12.

VšĮ Kupiškio rajono   verslo

informacijos   centras

Gedimino g. 34-5,

LT-40130

Kupiškis

(459) 35605,

35604,

35603

(459) 35602

kupivic@takas.lt  www.verslas.kupiskis.lt

13.

VšĮ Rokiškio rajono   verslo

informacijos   centras

Respublikos g. 96,

LT-42136

Rokiškis

(458) 31097,

(614) 76920

(458) 31097

info@vicrokiskis.lt

direktorius@vicrokiskis.lt

buhalterija@vicrokiskis.lt   www.vicrokiskis.lt

14.

VšĮ Pasvalio rajono   verslo

informacijos   centras

Biržų g. 14 b,

LT-39145

Pasvalys

(451)34031

(451)34031

pasvalys@pvic.ot.lt

neringa@pvic.ot.lt

Rokiškio rajono verslo informacijos centras – naudinga  informacija apie ES biudžetą, ES keturios laisvės, struktūriniai fondai, PVM mokesčiai, informacija apie įsiskolinimus kreditoriams, apskaitos informavimo rūšys, sąskaitų ir pelno ataskaitos, bei kita naudinga informacija susijusi su verslu.

 

Šiaulių apskritis

15.

VšĮ Akmenės rajono

turizmo ir verslo   informacijos centras

V. Kudirkos g. 27,

LT-85145

Naujoji Akmenė

(425) 57020,

56642

(425) 56642

vic@akmene.lt

http://vic.akmene.lt

16.

VšĮ Pakruojo verslo

informacijos   centras

Pergalės g. 1,

LT- 83159

Pakruojis

(421) 61213,

(616) 10765

(421) 61213

infocentras@pvic.w3.lt

www.pakruojovic.lt

17.

VšĮ Šiaulių rajono   verslo

informacijos   centras

Basanavičiaus g. 7,

LT-81156 Kuršėnai,   Šiaulių raj.

(41) 5844 86,

(615) 31441

(41) 584486

vic@siauliai-r.sav.lt   www.siauliair-vic.lt

18.

VšĮ Kelmės turizmo   ir verslo

informacijos centras

Birutės g. 4,

LT-86163 Kelmė

(427) 61430

(427) 61417

direktore@kelmevic.lt

www.kelmevic.lt

19.

VšĮ Joniškio rajono   verslo informacijos centras

Žemaičių g. 9,

LT-84147 Joniškis

(426) 52388

(426) 51636

vic@jvic.lt            www.jvic.lt

20.

VšĮ Radviliškio   verslo informacijos centras

Gedimino g. 8,

LT-82174   Radviliškis

(422) 50097

(422) 50097

auksviz@delfi.lt  www.radviliskis.lt/vic

Joniškio turizmo ir verslo centre – teikiamos paslaugos, renginiai, parama verslui, teisinė  -informacija, naujas  tarptautinis projektas susyjęs su amatais.

Telšių apskritis

21.

VšĮ Rietavo verslo

informacijos   centras

Oginskio g. 8,

LT-90311

Rietavas

(448)68202,

68104,

(653) 75511

(448) 68202

verslas@rietavas.lt

www.verslas.rietavas.lt

22.

VšĮ Plungės turizmo   ir verslo informacijos centras

Senamiesčio a. 5,

LT-90162

Plungė

(448) 50 309,

 

50308,

(614) 10510

(448) 50309

pvic@takas.lt

vicplunge@takas.lt  www.pvic.lt

23.

VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Ventos g. 8a,

LT-89103

Mažeikiai

(443)95351,

67077,

(652) 89808

(443) 95351

mtvic@mazeikiai.lt

www.infocentras.mazeikiai.lt

Mažeikių turizmo ir verslo centre – rasite informacijos apie verslo pradžią, įmonių teisines formas, įmonių registravimą bei Individualią veiklą nesteigiant įmonės. Tai pat rasite Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre rengiamus seminarus mokymus.

Utenos apskritis

24.

VšĮ Anykščių verslo

informacinis   centras

A.Baranausko a. 2,

LT-29132

Anykščiai

(381)59089,(614) 47676 (381)59089

anvic@cabletv.lt

www.vicanyksciai.lt

25.

VšĮ Ignalinos   verslo

informacijos   centras

Ateities g. 23,

LT-30121 Ignalina

(386) 52146

(386) 52146

verslo.centras@ignalina.lt

www.ignalina.lt   www.iaeregionas.lt

26.

VšĮ Zarasų verslo

informacijos   centras

Sėlių a. 22,

LT-32110

Zarasai

(385) 37052,

37051,

37050

(385) 30602

lithuania@zarasai.lt

verslas@zarasai.lt

www.zarasai.lt

27.

VšĮ Molėtų turizmo   ir verslo

informacijos   centras

Inturkės g. 4,

LT-33141

Molėtai

(383) 51187

(383) 51187

turizmas@moletai.lt

www.infomoletai.lt

28.

VšĮ Utenos   verslo  informacijos centras

Bažnyčios g. 1,   LT-28242 Utena

(389)50238, 50622

(389) 50238

info@utenosvic.lt,   http://utenosvic.lt

Anykščių verslo informacijos centras – Skatina  verslumą bei mažų ir vidutinių įmonių plėtrą Anykščių rajone. Teikti informacinę ir praktinę pagalbą, prisidėti prie naujų įmonių kūrimosi, padėti jau egzistuojančioms įmonėms plėtoti veiklą, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą

Vilniaus apskritis

29.

VšĮ Neįgaliųjų versloinformacijos centras Žemaitės g. 21,LT-03118

Vilnius(5) 2334869(5) 2131494

antanas.nvic@iti.lt

http://nvic.iti.lt

30.

VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijoscentrasKęstučio a. 2-2 / Vienuolyno g. 14-2, LT-20130Ukmergė(340) 63551(340) 63551

ukminfo@ukminfo.lt

www.ukminfo.lt

31.

VšĮ Švenčionių versloinformacinis centrasVilniaus g. 19,LT-18116

 

Švenčionys(387) 68210,66360(387) 66360

infocentras@svic.lt

www.svic.lt

32.

VšĮ Šalčininkų rajono versloinformacijos centrasPlento g. 7,LT-17117

 

Šalčininkai(380) 44155(380) 44155

vic@salcininkai.lt

www.salcininkai.lt

33.

VšĮ Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos  centrasVilniaus g. 81, LT-19120 Širvintos(382) 31074(382) 31073

www.sirvintos.info

stase.tvic@sirvintos.lt

34.

VšĮ Elektrėnų turizmo ir    verslo informacijos centrasRungos g. 12, LT-26108 Elektrėnai(528) 54325(528) 54326

sigitas.kubilius@gmail.com

www.elektrenai.lt

 

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras  teikia verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengia verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus,siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai;skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle;

padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoja ir rengia verslo plėtros ir investicijų projektus;bendradarbiauja su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis ir turizmo informacijos centrais Lietuvoje ir užsienyje;dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programose ir projektuose.

Tauragės   apskritis

35.

VšĮ   Jurbarko verslo informacijos centras

Dariaus   ir Girėno g. 120 a,

LT   – 74187

Jurbarkas

(447)   71408,

71407

(447)71408

jvc@jurbarkas.omnitel.net

www.jurbarkas.info

36.

VšĮ   Tauragės verslo

informacinis   centras

Prezidento   g. 7,

LT-72261   Tauragė

(446)61222

(446)   61222

info@tbic.lt

www.tbic.lt

37.

VšĮ   Šilalės turizmo ir verslo informacijos centras

S.Gaudiešiaus   g. 4, LT-15136 Šilalė

(449)   51211, 51215

(449)   51214

tvic@silale.info

www.silale.lt

 

Jurbarko verslo informacijos centras – skatina  Jurbarko rajone  ekonominę plėtrą, operatyviai teikia  informaciją apie padėtį rinkoje bei verslo galimybes rajone. Konsultuoja verslo klausimais,

parengiame įmonės steigimo dokumentus, ieškome verslo partnerių,organizuojame seminarus bei mokymus,teikiame įvairias biuro paslaugas,nuomoja konferencijų salę, biurus,siūlo platų kelionių pasirinkimą.

Tauragės verslo informacinis centras – konsultuoja pradedančiuosius verslininkus,veikiančias įmones.Organizuoja kompiuterio raštingumo kursus, anglų kalbos kursus. Teikia pagalba eksportuotojui.

Kauno apskritis

38.

VšĮ Kaišiadorių verslo informacinis centras

Gedimino g. 48,

LT-56121

Kaišiadorys

(346) 60466

(346) 60466

verslas@kaisiadorys.lt

http://verslas.kaisiadorys.lt

39.

VšĮ Kėdainių verslo

informacijos centras

J.Basanavičiaus g. 36,

LT-57288

Kėdainiai

(347)56900

(347)56900

info@kedainiuvic.lt

www.kedainiuvic.lt

40.

VšĮ Raseinių verslo

informacijos centras

Maironio g. 38,

LT-60151

Raseiniai

(428) 70723

(428) 70723

info@rvic.lt

www.rvic.lt

7.

VšĮ Verslininkų namai

Muitinės 13 a,

LT-44280

Kaunas

(37) 324182

(37) 324183

info@vn.lt

www.vn.lt

8.

VšĮ Jonavos verslo

informacijos centras

Vasario 16-osios g.1,

LT-55171

Jonava

(349) 52622,

(618) 59100

(349) 52622

rita.jonava.vic@takas.lt, www.jonavosvic.lt

Kaišiadorių turizmo ir verslo centre – Teikiama konsultacinė pagalba pradedantiesiems verslininkams, mokymai įmonių vadovams ir darbuotojams,suteikia informacijos apie investuotojams siūlomus sklypus.. Savivaldybė remia verslą per veikiantį Kaišiadorių rajono smulkiojo verslo skatinimo fondas. Smulkiojo verslo subjektams ir ūkininkams dengiama dalis įmonės steigimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, dalyvavimo parodose, verslo planų ir paraiškų rengimo, turto vertinimo, paskolų palūkanų bei paskolų administravimo, taip pat Europos Sąjungos lėšomis įsigytos žemės ūkio technikos, įrangos, pastatų  bei pasėlių draudimo išlaidas Tai pat Verslo centre teikia nemokamas teisines ir muitinių procedūrų konsultacijas.

Kėdainių turizmo ir verslo centre -.pateikiama naujausia informacija, renginiai, susiję su verslo plėtojimu. Tai pat pateikta informacija apie įmonės įkūrimą ir finansavimą, ES struktūrinius fondus, bei naudingos nuorodos ieškantiems informacijos.